Cyber Symposium 2017: Forsker for økt motstandsdyktighet ovenfor cybertruslene

Cyber-Symposium
Publisert: 19/05/2017
Førstkommende tirsdag, 23 mai, møtes forskere, beslutningstagere og politikere på Litteraturhuset i Oslo for det årlige cybersymposiet arrangert av NTNU Center for Cyber and Information Security (CCIS) og Simula Research Laboratory. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Thor Kleppen Sættem er blant de som kommer for å drøfte hvordan samfunnet kan øke sin motstandsdyktighet mot cybertrusselen.
Med samfunnets digitalisering medfølger et behov for vedvarende fokus på hvordan vi sikrer våre informasjonssystemer og våre eiendeler som avhenger av at disse fungerer som de skal. Cyberangrepet Wannacry som rammet 200 000 enkeltpersoner og virksomheter i over 150 land er bare det siste i en lang rekke eksempler på ondsinnet utnyttelse av svakheter i de systemene som samfunnet er så avhengige av. Det digitale grenseforsvar, beskyttelse av kritisk infrastruktur og etterforskning av cyberkriminalitet er blant temaene som vil bli diskutert. Taler og presentasjoner fra regjeringen og industrien, og en paneldebatt om dagens landskap av cybertrusler og håndtering av cyberangrep, er en del av symposiet.
— Digital motstandskraft bringer områdene informasjonssikkerhet, forretningskontinuitet og beredskap sammen. Samfunnet i sin helhet har behov for robuste digitale tjenester der komplekse IT-systemer, kritisk infrastruktur og driftsprosesser skal fungere sammen. Det moderne Norge er avhengig av robuste digitale tjenester, sier Sofie Nystrøm, direktør for NTNU CCIS. Dette setter høye krav til å satse på forskning og utdanning innenfor feltet, fortsetter Nystrøm. Forskningsmiljøene i Norge samarbeider for å bidra til digital motstandsdyktighet, hvor det årlige symposiet er et av resultatene.
— Det er gjennom nært og godt samarbeid med akademia, at offentlig sektor og privat næringsliv vil lykkes med å styrke Norges nasjonale digitale motstandsdyktighet. Vi skal fortsette å beholde våre posisjoner som internasjonalt ledende forsknings- og utdanningsmiljøer innenfor informasjonssikkerhet, kommunikasjonsteknologi, databehandling og programvare, sier verter for symposiet professor Katrin Franke, NTNU Digital Forensics Group, og Kyrre Lekve, nestleder ved Simula Research Laboratory.
Til symposiet kommer representanter fra Europol, Cyberforsvaret, European Organisation for Security (EOS) and European Cyber Security Organisation (ECSO), Kripos, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og fra flere departementer.
NTNU Center for Cyber and Information Security (CCIS) og Simula Research Laboratory arbeider fokusert på å levere kunnskap og løsninger for å motstå fremtidens cybertrusler. Dette muliggjøres ved finansiering fra Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartement, Samferdselsdepartementet, samt ved Norges Forskningsråd.
Kontaktinformasjon:
Professor Katrin Franke
NTNU Digital Forensics Group
E-post: katrin.franke@ntnu.no
Telefon: 90 21 54 25
Kyrre Lekve
Viseadministrerende direktør
Simula Research Laboratory
E-post: Kyrre.lekve@simula.no
Telefon: 93 42 43 11