Forskningsprosjektet Ars Forensica styrker forskning på cyberkriminalitet og digital etterforskning

Publisert: 07/06/2017

Forskningsprosjektet Ars Forensica, finansiert ved Norges Forskningsråd sitt IKTPLUSS-program, holdt 6.-7. juni 2017 sin tredje årlige samling ved Kripos i Oslo. Prosjektet gir ny kunnskap som kan forbedre forebygging, beredskap, etterforskning og rettsforfølgelse av hendelser i IKT-miljøer, på internett og i cyberdomenet i sin helhet.

Prosjektet skal bidra til robuste og sikre (IKT) infrastrukturer og systemer, personvernbevarende teknologier, og godt samspill mellom teknologi, enkeltpersoner og samfunn. Spesielt fokuserer dette prosjektet på proaktive og reaktive digitale undersøkelser i norsk finansiell sektor, for å forebygge og bekjempe svindel, økonomisk kriminalitet, hvitvasking og terrorfinansiering. Svindelforebygging og kriminelle undersøkelser fører til forskningsutfordringer, for eksempel må en stor mengde elektroniske data analyseres, fragmenterte bevis er skjult i et stort og kaotisk miljø, og det foreligger et behov for mangfoldig sporing av spor.

Kjerneforskningsgruppen består av forskere fra Norsk Regnesentral, NTNU Digital Forensics Group (Testimon) og Politihøgskolen. I tillegg inkluderer prosjektet fremragende forskere fra University California Santa Cruz, Kyushu Institute of Technology i Japan, FNs interregionale kriminal- og rettsforskningsinstitutt, og Universitetet i Groningen i Nederland. Brukerpartnere fra den offentlige sektoren er Politidirektoratet, Kripos, Økokrim, Oslo politidistrikt og Netherlands Forensics Institute. Sikkerhetsleverandører for den norske finanssektoren, det vil si FinansCERT og mnemonic AS, deltar også.

Ars Forensica-prosjektet er det første i sitt slag til å samle en gruppe ledende norske og internasjonale forskere fra en rekke fagområder og et betydelig antall bransje- og myndighetsorganisasjoner for å møte disse utfordringene. Forskningen tar en tverrfaglig tilnærming med perspektiver fra databehandling, rettsmedisin og samfunnsvitenskap.